Przeglądasz: Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest ważne, ponieważ chroni prywatność i poufność informacji użytkowników oraz zapobiega kradzieży tożsamości i oszustwom finansowym. Ponadto utrata lub naruszenie danych może prowadzić do utraty reputacji i zaufania klientów, co z kolei może wpłynąć negatywnie na biznes. Czytaj najważniejsze informacje o bezpieczeństwie danych.