Przeglądasz: Menedżery haseł

Menedżery haseł są ważne dla użytkowników, ponieważ pomagają w bezpiecznym przechowywaniu i zarządzaniu wieloma hasłami. Dzięki menedżerom haseł użytkownicy nie muszą pamiętać wielu różnych haseł, co ułatwia korzystanie z serwisów internetowych. Ponadto, oferują one zwykle funkcje takie jak generowanie silnych haseł i monitorowanie przecieków danych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowników w sieci.