Przeglądasz: Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie polega na identyfikacji, ocenie i kontrolowaniu zagrożeń oraz podejmowaniu działań, aby minimalizować ryzyko strat wynikających z ataków na systemy IT i dane. To proces ciągły, który obejmuje analizę ryzyka, planowanie odpowiedzi na niebezpieczeństwa, wdrażanie rozwiązań i monitorowanie ich skuteczności.