WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) jest standardem zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, który zapewnia ochronę przekazywanych danych. Istnieją dwie główne wersje tego standardu: WPA2 Personal (znany także jako WPA2-PSK, gdzie PSK oznacza Pre-Shared Key) oraz WPA2 Enterprise. Przedstawiamy kluczowe różnice między nimi.

WPA2 Personal (PSK) używa pre-shared key (współdzielonego klucza), który jest z góry ustalonym hasłem. Jest to metoda prostsza i częściej stosowana w domach oraz małych biurach.

WPA2 Enterprise używa z kolei zaawansowanych systemów uwierzytelniania, takich jak RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), do zarządzania dostępem na podstawie indywidualnych poświadczeń użytkownika. To metoda bardziej skomplikowana, wymagająca serwera uwierzytelniającego. Oferuje za to znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa.

Czym się różni WPA 2 Personel od WPA2 Enterprise?

W przypadku WPA2 Personal bezpieczeństwo opiera się na sile i tajności współdzielonego klucza. Jeśli klucz zostanie przechwycony lub odgadnięty, bezpieczeństwo całej sieci jest zagrożone.

Natomiast w WPA2 Enterprisema każdy użytkownik ma unikalne poświadczenia. Nawet jeśli poświadczenia jednego użytkownika zostaną skompromitowane, nie wpłynie to na bezpieczeństwo pozostałej części sieci.

Skalowalność

 • WPA2 Personal — nie jest idealny dla dużych organizacji, ponieważ zarządzanie kluczami PSK staje się niepraktyczne z wzrostem liczby użytkowników.
 • WPA2 Enterprise — jest znacznie lepiej przystosowany do dużych organizacji, ponieważ pozwala na centralne zarządzanie dostępem i poświadczeniami użytkowników.

Zarządzanie

 • WPA2 Personal — nie wymaga skomplikowanego zarządzania ani dodatkowej infrastruktury poza samym routerem.
 • WPA2 Enterprise — wymaga dodatkowej infrastruktury, takiej jak serwery RADIUS, co wiąże się z większymi kosztami początkowymi i bieżącymi, ale oferuje lepszą kontrolę nad siecią.

Zastosowanie

 • WPA2 Personal — jest odpowiedni dla użytku domowego oraz w małych firmach, gdzie łatwość konfiguracji i zarządzania jest kluczowa.
 • WPA2 Enterprise — jest zalecany dla środowisk korporacyjnych i edukacyjnych, gdzie bezpieczeństwo i kontrola dostępu są na pierwszym miejscu.

Krótko mówiąc, główna różnica między WPA2 Personal a WPA2 Enterprise polega na metodzie uwierzytelniania i poziomie bezpieczeństwa. WPA2 Enterprise oferuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i jest lepiej przystosowany do potrzeb dużych organizacji.

WPA2 Enterprise i jego RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) w kontekście WPA2 Enterprise odgrywa ważną funkcję w zapewnianiu zaawansowanego bezpieczeństwa i zarządzania dostępem do sieci bezprzewodowej.

Sprawdź: Windows 10. Koniec wsparcia technicznego

Mechanizm ten umożliwia uwierzytelnianie użytkowników, autoryzację dostępu do sieci oraz rejestrowanie działań użytkowników poprzez centralny serwer uwierzytelniający. Dzięki temu, zamiast polegać na jednym współdzielonym kluczu (jak ma to miejsce w WPA2 Personal), WPA2 Enterprise wykorzystuje indywidualne poświadczenia dla każdego użytkownika, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa sieci.

RADIUS pozwala na elastyczne zarządzanie dostępem, umożliwiając na przykład przyznawanie różnych uprawnień różnym użytkownikom lub grupom użytkowników, a także monitorowanie i kontrolowanie aktywności w sieci w czasie rzeczywistym.

Ponadto zastosowanie RADIUS w WPA2 Enterprise umożliwia integrację z różnymi systemami uwierzytelniającymi, co zapewnia korzystanie z zaawansowanych metod uwierzytelniania, takich jak EAP (Extensible Authentication Protocol). To sprawia, że RADIUS jest niezwykle ważnym komponentem w zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania w środowiskach korporacyjnych, gdzie ochrona danych i kontrola dostępu są kluczowe.

Przykład implementacji WPA2 Enterprise

Przykład implementacji WPA2 Enterprise
Przykład implementacji WPA2 Enterprise

Przykład implementacji WPA2 Enterprise można znaleźć w dokumentacji Cisco Meraki dotyczącej konfiguracji uwierzytelniania RADIUS z WPA2-Enterprise. Proces ten obejmuje kilka kroków, takich jak dodanie roli NPS (Network Policy Server) do Windows Server, konfiguracja certyfikatu zaufanego na serwerze NPS, dodanie punktów dostępu jako klientów RADIUS na serwerze NPS oraz konfiguracja polityki w NPS, aby wspierać PEAP-MSCHAPv2.

Zobacz: Co to jest bloatware

Konfiguracja ta umożliwia zaawansowane zarządzanie dostępem i uwierzytelnianiem użytkowników w sieci, korzystając z serwera RADIUS do weryfikacji tożsamości użytkowników na podstawie ich poświadczeń. Proces ten wymaga także skonfigurowania SSID sieci bezprzewodowej, aby wspierać WPA2-Enterprise i uwierzytelniać się przy użyciu serwera RADIUS.

Dodatkowo, w dokumentacji Microsoft dotyczącej wdrażania uwierzytelnianego dostępu bezprzewodowego 802.1X z użyciem protokołu PEAP-MS-CHAP v2 przedstawiono szczegóły konfiguracji bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, wskazując na możliwości sterowników adapterów sieci bezprzewodowych, standardy transmisji oraz metody zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaleca się wykorzystanie standardów uwierzytelniania WPA-Enterprise lub WPA2-Enterprise dla wdrożeń uwierzytelnianych 802.1X, co zapewnia lepszą ochronę transmisji bezprzewodowych przy użyciu silniejszych metod szyfrowania, takich jak AES.

FAQ — ważne pytania o zabezpieczenie WPA

1. Co jest lepsze: WPA czy WPA2?

WPA2 jest ulepszoną wersją WPA (Wi-Fi Protected Access) i oferuje lepsze bezpieczeństwo niż jego poprzednik. Głównym powodem, dla którego WPA2 jest lepsze, jest wprowadzenie silniejszego algorytmu szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), który zastąpił TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) używany w WPA.

AES jest uznawany za bardziej odporny na próby włamań i ataki, co czyni WPA2 bardziej odpowiednim wyborem dla ochrony sieci bezprzewodowych. Ponadto, WPA2 został zaprojektowany z myślą o naprawieniu słabości bezpieczeństwa, które zostały zidentyfikowane w WPA, oferując tym samym lepszą ochronę przed zaawansowanymi technikami ataków, takimi jak ataki typu replay czy ataki na klucze.

Czytaj też: Socjotechnika. Przykłady i definicja

Wraz z postępem technologicznym i rosnącą świadomością na temat bezpieczeństwa, WPA2 stał się standardem w zabezpieczaniu sieci Wi-Fi, zapewniając użytkownikom silniejsze zabezpieczenia i lepszą ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Większość nowoczesnych urządzeń i systemów operacyjnych wspiera WPA2, co dodatkowo podkreśla jego przewagę i zalecanie jako preferowaną metodę zabezpieczania sieci bezprzewodowych.

2. Który typ zabezpieczeń w sieci Wi-Fi ma najlepszy poziom zabezpieczeń?

Najlepszy poziom zabezpieczeń w sieci Wi-Fi oferuje standard WPA3. WPA3 jest najnowszym standardem zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowych, zaprojektowanym, aby zastąpić WPA2, i wprowadza szereg ulepszeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci Wi-Fi. WPA3 zapewnia zaawansowane techniki szyfrowania, w tym wykorzystanie protokołu SAE (Simultaneous Authentication of Equals), który jest odporniejszy na ataki typu offline, takie jak ataki siłowe na hasła. Dzięki temu, nawet jeśli atakujący przechwyci próbę połączenia z siecią, nie będzie w stanie łatwo odgadnąć hasła na podstawie przechwyconych danych.

WPA3 oferuje także ulepszone zabezpieczenia dla urządzeń, które trudniej aktualizować lub konfigurować, poprzez funkcję Easy Connect, która ułatwia bezpieczne dodawanie nowych urządzeń do sieci za pomocą QR kodów. Ponadto wprowadza ono zwiększoną ochronę przed atakami typu KRACK (Key Reinstallation Attacks), które wykorzystują słabości w protokole czteroetapowego uzgadniania klucza, co było problemem w WPA2.

WPA3 jest więc zalecanym wyborem dla maksymalnego zabezpieczenia sieci Wi-Fi, oferując nowoczesne technologie szyfrowania i mechanizmy ochrony, które są trudniejsze do przełamania przez potencjalnych napastników. Jego implementacja jest krokiem naprzód w zapewnianiu bezpieczeństwa danych użytkowników w coraz bardziej połączonym świecie.

3. WPA3 czy WPA2 Enterprise?

Wybór między WPA3 a WPA2 Enterprise zależy od kilku czynników, w tym od poziomu bezpieczeństwa, który chcesz osiągnąć, oraz od kompatybilności urządzeń w twojej sieci.

WPA3 jest najnowszym standardem zabezpieczeń Wi-Fi, który wprowadza szereg ulepszeń bezpieczeństwa w porównaniu do WPA2, w tym lepsze metody szyfrowania i ochronę przed niektórymi rodzajami ataków, takimi jak ataki brute-force na hasła. Z drugiej strony, WPA2 Enterprise już oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, wykorzystując zaawansowane metody uwierzytelniania, takie jak RADIUS, do zarządzania dostępem użytkowników i urządzeń do sieci.

WPA3:

 • Zapewnia ulepszone szyfrowanie i zabezpieczenia dzięki protokołowi SAE (Simultaneous Authentication of Equals), który jest odporniejszy na ataki niż TKIP i AES używane w WPA2
 • Oferuje funkcje, takie jak Easy Connect, które ułatwiają dodawanie urządzeń do sieci w bezpieczny sposób
 • Jest bardziej odporny na ataki typu offline, co sprawia, że odgadnięcie hasła jest znacznie trudniejsze.

WPA2 Enterprise:

 • Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez indywidualne uwierzytelnianie każdego użytkownika przy użyciu serwera RADIUS, co pozwala na lepszą kontrolę dostępu i zarządzanie poświadczeniami
 • Jest dobrze ustanowiony i szeroko wspierany w środowiskach korporacyjnych, gdzie kontrola dostępu i zarządzanie tożsamościami są kluczowe
 • Umożliwia wdrożenie zaawansowanych polityk bezpieczeństwa i audytowanie dostępu do sieci

Dla większości zastosowań domowych i małych biur WPA3 będzie najlepszym wyborem ze względu na ulepszone bezpieczeństwo i prostotę konfiguracji. Jednak w środowiskach korporacyjnych, gdzie wymagane jest zaawansowane zarządzanie tożsamościami i kontrola dostępu, WPA2 Enterprise może nadal być preferowanym rozwiązaniem ze względu na jego zaawansowane możliwości uwierzytelniania i integrację z infrastrukturą IT.

Sprawdź: Inżynieria wsteczna

W idealnym scenariuszu, dla maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, organizacje mogą dążyć do implementacji WPA3 w połączeniu z metodami uwierzytelniania równorzędnymi do tych z WPA2 Enterprise, gdy tylko będą szeroko dostępne i wspierane przez urządzenia oraz infrastrukturę sieciową.

4. Jaki jest standard IEEE dla protokołu zabezpieczeń WPA2?

To IEEE 802.11i. Został on ratyfikowany w 2004 roku i wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych w porównaniu do swoich poprzedników, WPA (Wi-Fi Protected Access) i WEP (Wired Equivalent Privacy).

IEEE 802.11i wprowadza zaawansowane metody szyfrowania, w tym AES (Advanced Encryption Standard), które zapewniają lepszą ochronę danych przesyłanych przez sieci Wi-Fi. Standard ten jest fundamentem dla WPA2, zapewniając zarówno indywidualnym użytkownikom, jak i przedsiębiorstwom silniejsze zabezpieczenia dla ich sieci bezprzewodowych.

Czytaj też: