Rozwiązanie Xopero Unified Protection powstało jako odpowiedź na rosnące potrzeby firm w zakresie zintegrowanych systemów zapewniających bezpieczeństwo danych. Współczesny rynek IT charakteryzuje się dynamicznym rozwojem zagrożeń cyfrowych – w tym ransomware – oraz rosnącą ilością danych do ochrony.

Firmy potrzebują rozwiązania, które nie tylko skutecznie zabezpieczy dane, ale też będzie proste w obsłudze i w integracji z istniejącą infrastrukturą IT

komentuje Piotr Nowak, dyrektor handlowy w Xopero Software S.A.

Xopero Unified Protection łączy w sobie funkcje backupu, deduplikacji, archiwizacji, replikacji oraz macierzy dyskowej (immutable storage), co pozwala na kompleksową ochronę danych w jednym urządzeniu. Umożliwia to zredukowanie kosztów infrastrukturalnych oraz operacyjnych, jednocześnie zwiększając efektywność zarządzania danymi out-of-the-box.

Integracja tych funkcji w jednym urządzeniu pozwala uprościć skomplikowanie infrastruktury IT i zwiększyć jej wydajność

wyjaśnia Grzegorz Bąk, chief of R&D w Xopero Software S.A.

Storage oparty na obiektowym S3 jest gwarantem izolacji danych od systemu zarządzania backupem. Dodatkowo deduplikacja odbywa się już na etapie pracy agenta backupu, który dba o sprawne przekazanie danych do storage’u. Zaletą i nowatorskim podejściem XUP jest to, że wszystkie funkcje backupu realizowane są przez agenta bezpośrednio zapisującego dane do bezpiecznego storage’u. W tym wypadku konsola zarządzania przekazuje tylko instrukcję nt. planu backupu, który ma wykonać agent.

Mocne strony kompleksowego systemu backupu

Xopero Unified Protection to coś więcej niż backup

Kompleksowy system backupu Xopero Unified Protection oferuje wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez redundancję
 • Minimalizacja ryzyka utraty danych
 • Uproszczenie zarządzania ochroną danych

— Dzięki zastosowaniu ALL-in-ONE Xopero Unified Protection firmy mogą szybciej reagować na incydenty oraz lepiej zarządzać swoimi zasobami — podkreśla Łukasz Nowatkowski, cybersecurity advocate w Xopero Software S.A.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest jego skalowalność – zwiększanie zasobów przestrzeni dyskowych oraz prostota w zarządzaniu licencjami, których ilość ograniczona jest tylko rozmiarem storage’u. Xopero Unified Protection z łatwością integruje się z dedykowaną chmurą Xopero i umożliwia zastosowanie polityk backupowych w standardzie 3-2-1, a włączenie do Ochrony Xopero 360 kolejnych XUP tworzy sferyczne zabezpieczenie danych we wszystkich wymiarach.

Ochrona 360 stopni i dostęp zero-trust

System Xopero zapewnia następujące korzyści:

 • Security by Default — magazyn otwierany jest tylko podczas backupowania danych, co zapobiega infekcji na skutek ataków ransomware
 • Zero Trust Data Access — zapewnia, że dane zapisane pozostają bezpieczne
 • Sferyczne bezpieczeństwo — Xopero kładzie nacisk na podejście do ochrony danych w zakresie 360°, zapewniając, że wszystkie aspekty bezpieczeństwa danych są objęte ochroną – od regularnych kopii zapasowych, przez odzyskiwanie po awarii (Disaster and Recovery), po wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym (Threat hunting)
 • Zintegrowana ochrona — integracja funkcji tworzenia kopii zapasowych i cyberbezpieczeństwa w jedną, spójną platformę, świadczy o zaangażowaniu w zapewnianie kompleksowej ochrony wszystkich zasobów danych.
 • Air-gap ready — Zastosowana technologia funkcje backupowe wraz ze storage w ramach jednego zunifikowanego urządzenia zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych, a ich niezmienialność gwarantują poprzez zastosowanie reguł zero trust oraz replikacją danych.

Xopero a mechanizmy ochrony przed ransomware

Niezmienność zapewnia, że dane kopii zapasowych, raz zapisane, nie mogą być zmieniane ani usuwane, co stanowi solidną obronę przed ransomware i innymi zagrożeniami związanymi z manipulacją danymi.

Wdrażanie technologii Write Once, Read Many (WORM) w celu tworzenia niezmiennych kopii zapasowych, zapobiega jakimkolwiek nieautoryzowanym modyfikacjom lub usunięcia danych.

Z kolei wykorzystanie szyfrowania AES-256 do zabezpieczania danych zarówno podczas transmisji, jak i w stanie spoczynku, zapewnia poufność i niezmienność danych kopii zapasowych.

Zastosowane jest też wzmacnianie bezpieczeństwa poprzez wielowarstwową niezmienność, w tym nieuruchamialne kopie zapasowe oraz ograniczony dostęp do poświadczeń kopii zapasowych, w celu ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi.

system do backupu Xopero

Natychmiastowość

Natychmiastowe możliwości odzyskiwania i reagowania są kluczowe dla zminimalizowania przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej w przypadku incydentów utraty danych.

 • Natychmiastowe odzyskiwanie po awarii — funkcje takie jak natychmiastowe tworzenie maszyn wirtualnych i granulowane odzyskiwanie plików umożliwiają firmom szybkie przywrócenie operacji, minimalizując przestoje i utratę danych.
 • Monitorowanie i alerty w czasie rzeczywistym (raporty) — wdrażanie systemów monitorowania i alertów w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowego wykrywania i reagowania na anomalie, zapewniając proaktywną ochronę i szybkie zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami.
 • Szybkie wdrożenie — upraszczanie procesu wdrażania, aby umożliwić natychmiastowe wdrożenie i działanie, zapewnia, że środki ochrony danych są dostępne bez opóźnień.

Integralność

Zapewnienie, że dane pozostają nienaruszone i niezmienione przez cały cykl życia, jest niezbędne do utrzymania integralności i niezawodności danych.

 • Kompleksowe sprawdzanie integralności danych — regularne przeprowadzanie kontroli integralności i audytów danych kopii zapasowych jest po to, aby zapewnić, że pozostają one niezmienione i niezawodne przez cały czas.
 • Stała weryfikacja kopii zapasowych — wykorzystanie zautomatyzowanych procesów weryfikacji zapewnia, że kopie zapasowe są wykonywane pomyślnie i dane pozostają nienaruszone, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi.
 • Gwarancja odzyskiwania danych — wdrażanie gotowych do audytu testów przywracania i procesów odzyskiwania zgodnych z umowami SLA zapewnia, że dane można dokładnie i nienaruszone odzyskać w przypadku awarii.

Ponadto model ready-to-deploy dla Xopero Unified Protection gwarantuje, że rozwiązanie jest łatwe w instalacji i konfiguracji, co znacząco przyspiesza wdrożenie systemu.

Udogodnienia dla klienta wdrażającego Xopero Unified Protection

Uruchomiony system dopasowany do wymagań klienta

Co jeszcze warto wiedzieć w kontekście systemu Xopero?

 • Inżynier wdrożeniowy — inżynier Xopero pre-konfiguruje środowisko, w taki sposób, aby po uruchomieniu było gotowe do pracy w infrastrukturze klienta.
 • Rapid deployment — urządzenie dostarczone do klienta jest natychmiast gotowe do uruchomienia. Administrator konfiguruje stacje robocze i serwery, konieczne do natychmiastowego przyjęcia polityk backupowych. Storage jest gotowy do pracy natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Tutaj administrator nie musi robić już nic.

Przyjazne doświadczenie użytkownika

 • Intuicyjny interfejs — skupienie się na zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika Interfejsu upraszcza zarządzanie zadaniami związanymi z ochroną danych.
 • Wszechstronne wsparcie — dedykowane wsparcie klienta i obszerne zasoby pomagają użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu korzyści płynących z rozwiązań do ochrony danych.
 • Najnowocześniejsza technologia — wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych w celu zwiększenia możliwości ochrony danych.
 • Ciągłe aktualizacje — regularne aktualizowanie oprogramowania w celu wprowadzenia nowych funkcji, poprawek zabezpieczeń i ulepszeń. Ciekawostką dla tego rozwiązania jest to, że pomimo braku wykupionej usługi serwisowej (supportu), aktualizacje dla systemu i oprogramowania są dystrybuowane.

Wszystko to wskazuje jednoznacznie na podejście firmy do aspektów bezpieczeństwa:
Secure by Default && Your Data. Always Safe.

Autor: Łukasz Nowatkowski, cybersecurity advocate w Xopero S.A.

Dodatkowo źródła informacji, jakie warto znać:

O firmie Xopero Software S.A.

Producent rozwiązań do backupu i przywracania danych w Polsce i na świecie. Firma działa na rynku od 2009 roku, oferując klientom biznesowym oprogramowanie do backupu klasy enterprise, wysoce wydajne i skalowalne rozwiązanie sprzętowe oraz platformę MSP dla dostawców usług zarządzanych.

Jest również właścicielem marki GitProtect.io – najbardziej profesjonalnego oprogramowania do backupu środowisk DevOps. Z rozwiązań Xopero korzystają firmy z Fortune 500, Orange, T-Mobile, AVIS, RED, NHS, Gladstone Institutes, Zoop, Diebold Nixford i nie tylko. Firma jest również jedynym oprogramowaniem do backupu polecanym w ramach ESET Technology Alliance przez większość zagranicznych dystrybucji firmy ESET.