SIEM, czyli Security Information and Event Management (z ang. Zarządzanie Informacją i Wydarzeniami Bezpieczeństwa), jest narzędziem lub platformą w cyberbezpieczeństwie, które służy do zapewnienia analizy danych zabezpieczeń zgromadzonych z różnych źródeł w infrastrukturze IT organizacji. Systemy SIEM umożliwiają organizacjom zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych z logów, które są generowane przez aplikacje, urządzenia sieciowe, systemy bezpieczeństwa lub inne źródła.

Główne funkcje i korzyści z wykorzystania systemów SIEM to przede wszystkim centralizacja danych, wykrywanie zagrożeń, zgodność z przepisami oraz szeroko pojęte analizy. Przyjrzymy się po kolei każdej z tych zalet.

SIEM. Co to jest? Oto główne korzyści

Centralizacja danych

Centralizacja danych w kontekście SIEM pełni funkcję w zarządzaniu bezpieczeństwem, zapewniając organizacjom zdolność do gromadzenia, normalizowania i analizowania danych o zdarzeniach bezpieczeństwa z wielu źródeł. Nowoczesne rozwiązania SIEM są zaprojektowane tak, aby były proste w użyciu, skalowalne, elastyczne i działały w różnych środowiskach (lokalne, chmurowe, wielochmurowe lub hybrydowe). Umożliwiają one zautomatyzowaną analizę wywiadu dotyczącego zagrożeń, wzbogacanie danych, wykrywanie zagrożeń, priorytetyzację incydentów, a nawet możliwości reagowania.

Modernizacja SIEM obejmuje zastosowanie modeli uczenia maszynowego i analizy big data, co pozwala na adaptacyjne zachowanie systemu, ciągłą naukę z ogromnych ilości danych i pomoc dla zespołów bezpieczeństwa w reagowaniu na wcześniej niewidziane scenariusze zagrożeń​​.

Architektura SIEM obejmuje szereg komponentów i możliwości, takich jak:

 • Wywiad w zakresie zagrożeń
 • Agregacja danych z systemów bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych
 • Korelacja i monitorowanie bezpieczeństwa
 • Analityka wykorzystująca modele statystyczne
 • Uczenie maszynowe do identyfikacji głębszych relacji między elementami danych
 • Alertowanie i dashboardy
 • Przechowywanie danych historycznych, które są przydatne do celów zgodności i śledztw kryminalistycznych

Zaawansowane systemy SIEM mogą również automatycznie reagować na incydenty w ramach SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response)​​.

Sprawdź też: Spam na Instagramie

Rozwiązania SIEM umożliwiają organizacjom zwiększenie widoczności w całej sieci w celu wykrywania zarówno znanych, jak i nieznanych zagrożeń. Współczesne SIEM-y, które włączają automatyzację, obejmują mniej fałszywych alarmów, dokładne wykrywanie złośliwego oprogramowania, kompleksową analizę całej infrastruktury, zdolność do nauki nowych zagrożeń oraz wykrywanie punktów końcowych.

Dostawcy technologii cyberbezpieczeństwa klasy korporacyjnej muszą oferować oprogramowanie SIEM, analitykę bezpieczeństwa i możliwości operacyjne lub mieć silnych partnerów SIEM

Jon Oltsik, analityk, pracownik naukowy z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży technologicznej

Skuteczność tych rozwiązań zależy od czasu i dokładności, a adaptacyjne rozwiązania zwiększają szanse na uniknięcie kryzysów publicznych czy finansowych​​.

Zobacz: Arlo 4 Pro. Test kamery

Centralizacja danych w SIEM umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie danymi związanymi z bezpieczeństwem. Zapewnia lepszą widoczność, detekcję oraz reakcję na zagrożenia, jednocześnie umożliwiając zgodność z przepisami i ułatwiając zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

Wykrywanie zagrożeń

Wykrywanie zagrożeń w systemach Security Information and Event Management polega na złożonym procesie identyfikacji, analizy i reagowania na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym lub niemal w czasie rzeczywistym. Proces ten wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak analiza behawioralna, analiza anomalii oraz techniki oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, aby wykrywać zarówno znane, jak i nieznane zagrożenia oparte na zachowaniach i sygnaturach.

W kontekście wykrywania zagrożeń, SIEM gromadzi i analizuje duże ilości danych (logów) i zdarzeń z różnych źródeł w infrastrukturze IT organizacji.

Czytaj też: Czy monitoring z dźwiękiem jest legalny?

Analiza behawioralna i anomalii w ramach SIEM pozwala na wykrywanie zagrożeń, które mogą umknąć tradycyjnym narzędziom opartym na sygnaturach, takim jak antywirusy czy zapory sieciowe. Technologie te uczą się normalnych wzorców zachowań użytkowników i urządzeń w sieci organizacji. Umożliwia to identyfikację odchyleń od normy, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia.

Techniki oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w SIEM umożliwiają nie tylko wykrywanie znanych zagrożeń na podstawie wcześniej zdefiniowanych sygnatur, ale również identyfikację nowych, nieznanych wcześniej typów ataków. Dzięki zdolnościom adaptacyjnym, systemy te mogą na bieżąco uczyć się z obserwowanych danych, co zwiększa ich skuteczność w wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia.

Zgodność z przepisami

Bardzo ważna w przypadku SIEM jest zgodność z przepisami. Systemy SIEM umożliwiają organizacjom nie tylko wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, ale także zapewniają narzędzia i funkcje wspierające zgodność z różnymi regulacjami prawnymi i standardami branżowymi, takimi jak GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS i inne.

SIEM-y oferują funkcje generowania raportów i alertów, które mogą być automatycznie dostosowane do wymogów specyficznych regulacji. Dzięki temu organizacje mogą łatwiej wykazać zgodność z przepisami poprzez przedstawienie dowodów na właściwe monitorowanie aktywności systemowych, szybkie wykrywanie potencjalnych naruszeń i skuteczne reagowanie na incydenty.

Sprawdź: Czy szybkie ładowanie niszczy baterie?

Ponadto, nowoczesne systemy SIEM wykorzystują zaawansowane algorytmy i techniki analizy danych do przewidywania potencjalnych zagrożeń i nieautoryzowanych działań, co dodatkowo wspiera zgodność z przepisami poprzez proaktywne zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa. Integracja z rozwiązaniami do automatyzacji zabezpieczeń (np. SOAR) umożliwia jeszcze szybsze i bardziej skoordynowane reagowanie na incydenty, co jest istotne w kontekście ograniczania skutków naruszeń danych i spełniania wymogów raportowania incydentów bezpieczeństwa w określonych ramach czasowych, jak wymaga tego np. RODO

Dlaczego firmy potrzebują SIEM?

Potrzeba wdrożenia systemów SIEM wynika z kilku czynników związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w organizacjach. Główne powody, dla których SIEM jest niezbędny to:

 • Złożoność i rosnąca liczba cyberzagrożeń. SIEM zapewnia kompleksową analizę danych logów z różnych źródeł, co umożliwia szybkie wykrywanie anomalii i potencjalnych zagrożeń.
 • Przepisy dotyczące ochrony danych i zgodności. Organizacje podlegają coraz bardziej rygorystycznym wymogom regulacyjnym dotyczącym ochrony danych i zgodności, takim jak RODO, HIPAA, czy PCI DSS. SIEM pomaga w monitorowaniu i raportowaniu zdarzeń bezpieczeństwa w sposób, który wspiera zgodność z tymi przepisami.
 • Zarządzanie i analiza dużych zbiorów danych. Współczesne środowiska IT generują ogromne ilości danych logów, które są trudne do zarządzania i analizy bez odpowiednich narzędzi. SIEM umożliwia centralizację, normalizację i analizę tych danych, co pozwala na wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i podejmowanie szybkich działań naprawczych.
 • Optymalizacja procesów reagowania na incydenty. SIEM oferuje możliwości automatyzacji i orkiestracji, które pozwalają zespołom bezpieczeństwa na szybsze i bardziej efektywne reagowanie na incydenty.

SIEM jest bardzo potrzebny każdej organizacji, która chcą skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem. Dzięki możliwościom w zakresie analizy dużych zbiorów danych, wykrywania zagrożeń, wspierania zgodności z przepisami, a także optymalizacji procesów reagowania na incydenty, SIEM stanowi niezastąpione narzędzie w każdym zespole ds. bezpieczeństwa.

Szukasz więcej informacji o SIEM? Polecane źródła

Poniżej znajdują się wybrane źródła, które mogą dostarczyć wartościowych informacji na temat technologii SIEM i jej wykorzystania w cyberbezpieczeństwie:

Palo Alto Networks — szczegółowo opisuje, jak technologia SIEM pozwala na zbieranie i agregację logów z różnorodnych źródeł, takich jak urządzenia sieciowe, serwery, końcówki, aplikacje i narzędzia bezpieczeństwa, dla scentralizowanego przechowywania i analizy danych związanych z bezpieczeństwem.
Splunk — oferuje przegląd korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań SIEM, takich jak poprawa widoczności stanu bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, redukcja fałszywych alarmów oraz elastyczność i skalowalność rozwiązania.
Logpoint — omawia ewolucję technologii SIEM od momentu jej powstania, z naciskiem na przewidywanie przez Gartnera konsolidacji platform jako normy i wprowadzenie przez Logpoint koncepcji Zbieżnego SIEM (Converged SIEM).

Autor: Sebastian Zbywarski, dziennikarz Vault-Tech.pl

Doświadczony specjalista ds. prywatności i cyberbezpieczeństwa, który łączy głęboką pasję do technologii i sztucznej inteligencji z zaawansowaną wiedzą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu strategii ochrony danych, które są zarówno skuteczne, jak i zgodne z najnowszymi trendami i regulacjami w zakresie prywatności. Pracuje w branży już ponad 8 lat.