Czy monitoring z dźwiękiem jest legalny? Monitoring wizyjny z dźwiękiem, czyli rejestracja obrazu wraz z dźwiękiem, może być legalna lub nielegalna w zależności od kilku czynników. Pod uwagę weź: miejsce instalacji urządzeń, cel monitoringu oraz to czy osoby, które są monitorowane, zostały o tym poinformowane i czy wyraziły na to zgodę.

Przepisy dotyczące monitoringu z dźwiękiem różnią się w zależności od kraju i mogą być również regulowane przez lokalne przepisy.

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), monitoring wizyjny z dźwiękiem jest dopuszczalny pod pewnymi warunkami.

Monitoring z dźwiękiem jest legalny? Odpowiadamy w kontekście Polski

Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę w Polsce:

  • Informowanie uczestników monitoringu. Osoby, które mają być monitorowane, muszą być poinformowane o fakcie monitoringu, jego celach, zakresie oraz o podmiocie, który go prowadzi. Informacja ta powinna być przedstawiona w sposób jasny i zrozumiały.
  • Cel monitoringu. Cel, dla którego prowadzony jest monitoring, musi być zgodny z prawem, uzasadniony i nie może naruszać prywatności osób monitorowanych w sposób nieproporcjonalny. Monitoring nie może być stosowany do celów, dla których można osiągnąć ten sam efekt mniej inwazyjnymi metodami.
  • Zgoda. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy monitoring dotyczy miejsc prywatnych lub w sytuacjach, które mogą naruszać prywatność osób, konieczne może być uzyskanie wyraźnej zgody od osób monitorowanych.
  • Przechowywanie danych. Przechowywanie zebranych danych musi być zgodne z zasadami określonymi w prawie, w tym ograniczenie czasu przechowywania do minimum niezbędnego do osiągnięcia celu monitoringu.
  • Dostęp do danych. Dostęp do nagranych materiałów powinien być ograniczony do osób uprawnionych, a dane powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem.
  • Miejsca publiczne i prywatne. Zasady mogą się różnić w zależności od tego, czy monitoring dotyczy przestrzeni publicznej czy prywatnej.

Przed zainstalowaniem systemu monitoringu z dźwiękiem zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Upewnisz się w ten sposób, że działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Możesz monitorować dom z dźwiękiem, ale są pewne warunki
— Możesz monitorować dom z dźwiękiem, ale są pewne warunki / Fot. New Africa, Shutterstock.com

Eksperci a monitoring z dźwiękiem

SDO Legal omawiała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dotyczącą dopuszczalności stosowania monitoringu rejestrującego obraz oraz dźwięk, podkreślając, że przetwarzanie danych osobowych musi być zawsze uzasadnione i nie może nadmiernie ingerować w prywatność osób monitorowanych. Dla podmiotów prywatnych możliwe jest natomiast oparcie przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, jednak wymaga to przeprowadzenia tzw. testu równowagi, który ma na celu ocenę, czy interes administratora jest na tyle istotny, by uzasadniać przetwarzanie danych​​.

Test: Kamera Arlo 4 Pro

Kancelaria Adwokacka z Łodzi wyjaśnia, jak montaż kamer może wpływać na prawa sąsiadów i jakie obowiązki wynikają z RODO w kontekście monitoringu prywatnego. Przytaczając konkretny artykuł RODO, podkreśla, że:

Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, np. monitorowanie własnej posesji, jest wyłączone z zakresu RODO. Jednak w przypadku, gdy monitoring obejmuje swym zasięgiem nieruchomości sąsiednie, może pojawić się problem związany z naruszeniem dóbr osobistych osoby trzeciej​​.

Fundacja Panoptykon omawia zaś zmiany wprowadzone w kodeksie pracy oraz RODO, które regulują instalację kamer i monitoring nad pracownikami. Wskazuje jednoznaczne granice, za którymi monitoring jest nielegalny, np. w pomieszczeniach wymagających szczególnej ochrony prywatności jak szatnie czy toalety.

Obecnie dostępne kamery bez problemu pozwalają na rejestrowanie nie tylko wideo, ale też dźwięku
— Obecnie dostępne kamery bez problemu pozwalają na rejestrowanie nie tylko wideo, ale też dźwięku / Fot. NMStudio789, Shutterstock.com

Podkreśla także, że przepisy RODO nie dopuszczają do nadmiernej inwazji w prywatność i ochronę danych osobowych, co jest ważne przy stosowaniu monitoringu w miejscach publicznych czy prywatnych.

Weź wszystkie te informacje pod uwagę, jeśli będziesz instalować monitoring z dźwiękiem na terenie Polski.

Czytaj też:

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Obserwuj Vault-Tech.pl w Wiadomościach Google, aby być na bieżąco.